ПРАВНИ УСЛУГИ ПЛОВДИВ

curly line

Адвокат в Пловдив, граждански и търговски дела, договори, регистрации на фирми

Гражданско право

Консултации по вещноправни, семейни и наследствени отношения, право на собственост, изготвяне на всички видове граждански договори, нотариални актове, завещания, ипотеки, делби. Съдебна защита по граждански и бракоразводни дела, искове за обезщетение, защита в изпълнителни производства.

Търговско право

Регистрация на търговски дружества, фондации и сдружения, преобразуване и промени в търговски дружества, прекратяване и ликвидация, защита правата на съдружници и акционери, медиация в спорове, търговски договори, съдебна защита пред всички държавни и арбитражни съдилища.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Представителство пред общини, държавни и други административни органи и правна защита срещу неправомерни действия на админитративни органи, производства по Закона за устройство на територията, обжалане на актове, съдебна защита по административни съдопроизводства.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ И ФИРМИ

Конкурентни цени при регистрации на фирми и правно обслужване на чуждестранни физически и юридически лица по повод бизнес дейност в България /адвокати и счетоводители с отличен английски и руски език/ счетоводни услуги и представителство пред данъчни органи, съдействие по имиграционни въпроси и придобиване право на пребиваване в България на чужди граждани по повод инвестиционна дейност, търговски представителства на чуждестранни компаннии, консултации по всички правни и данъчни въпроси при осъществяване търговска дейност, външнотърговски договори, съдебна защита по граждански, търговски и административни дела.

Намирането на най-доброто решение не е случайно!

Търсите правна помощ

Може да се обърнете към нас по всеки правен въпрос!
Ще отговорим до 24 часа в рамките на работни дни.

За контакти

Обадете се

+359 89 975 0335

адв. Стефан Колев

Имейл

officebulgarianlegal.com

Адрес

Пловдив, Райко Даскалов 68, ет 2 офис 8